ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ

11 – 13 Νοεμβρίου 2022
«Τα βουνά έχουν αξία – Ιδέες για δράση – Χτίζοντας συμμαχίες για ανθεκτικά βουνά και τοπικές κοινωνίες»

Διεθνές Έτος Βιώσιμης Ορεινής Ανάπτυξης 2022